Bouw kleine appartementen stimuleren door nieuwe maatregelen


De minister van Wonen, Stef Blok, neemt binnenkort enkele maatregelen om het bouwen van huurwoningen in de vrije sector te stimuleren. Het gaat hierbij vooral om het bouwen van huurwoningen in de regio’s Amsterdam en Utrecht.

De minister heeft een woningwaarderingsstelsel opgesteld waarbij voor een periode van vijf jaar extra punten toegekend worden aan kleinere woningen tot 40 vierkante meter. Hierdoor kunnen deze kleinere appartementen ook boven de sociale huurgrens worden verhuurd. Daarnaast krijgt de gemeente in het woningwaarderingsstelsel de mogelijkheid om de huurprijs van de woningen te begrenzen. Dit houdt in dat dergelijke huurwoningen betaalbaar blijven voor de midden inkomens.

Deze regeling is voornamelijk toegespitst op alleenstaanden en stellen die net een baan hebben gevonden. Zij willen vaak dicht bij het centrum gaan wonen van de stad waar in ze werken. Vooral deze groepen moeten dan ook gaan profiteren van deze nieuwe regeling. Deze doelgroep komt namelijk vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, voornamelijk omdat zij hier te veel voor verdienen. Echter kunnen de starters ook in veel gevallen de dure vrije sector woningen niet betalen. Deze nieuwe maatregelen moeten het dan ook aantrekkelijker maken voor ontwikkelaars om het huidige leegstaande vastgoed om te bouwen naar huurwoningen voor de vrije sector.

Minister Stef Blok van Wonen heeft dan ook een nieuwe huurwet geïntroduceerd. Hiermee gaan verschillende veranderingen gepaard. Zo moet er vanaf 2017 geleidelijk aan een einde komen aan de verschillende prijzen voor identieke sociale huurwoningen. Vaak kan de huur worden verhoogd wanneer een huurwoning door nieuwe huurders wordt gehuurd. Het verschil met de huidige huurders in dezelfde omgeving wordt dan te groot. De minister wil deze prijsverschillen dan ook aanpakken.

Een andere verandering in de nieuwe huurwet is dat huidige huurders van een huis te maken kunnen krijgen met een huurverhoging wanneer zij nu te weinig betalen voor het huis. Wanneer het huis dan ook te goedkoop is voor de huurders kan de huurverhoging oplopen tot maar liefst 4 procent plus inflatie. Deze maatregel is voornamelijk bedoeld als stimulans om mensen die te veel verdienen voor hun huidige huurwoning te laten verhuizen. Hierdoor komen er meer sociale huurwoningen vrij, zodat mensen met een lager inkomen deze woningen kunnen betrekken. De inkomenstoets voor huurders blijft dan ook gewoon bestaan binnen deze nieuwe huurwet.

Daarnaast is vastgelegd dat een sociale huurwoning maximaal 710 euro aan maandelijkse kale huur mag kosten bij het tekenen van het huurcontract. In de nieuwe huurwet staat dan ook dat corporaties jaarlijks minimaal 80 procent van de vrijkomende woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot ruim 35.000 euro. Daarnaast mogen de corporaties tien procent van de huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal ruim 38.000 euro. Er zijn op dit moment een ruime 2,5 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.