Zorgen over sanering asbestdaken


Veel huiseigenaren ondervinden enkele praktische problemen bij het saneren van hun asbesthoudende daken. De Vereniging Eigen Huis (VEH) maat zich dan ook grote zorgen over deze problemen die de huiseigenaren ondervinden.

Eerder is een deadline opgesteld voor ongeveer 120.000 woningen die hun daken voor het jaar 2024 moeten hebben gesaneerd. De VEH vreest er dan ook voor dat deze deadline mogelijk niet wordt gehaald. Zo krijgt de VEH onder andere te horen dat het in sommige gevallen financieel, technisch en om gezondheidsredenen beter is om niet een enkel dak aan te pakken, maar gelijk een hele wijk van nieuwe daken te voorzien. Zo is onder andere gebleken dat dakbedekking bij verschillende rijtjeswoningen elkaar overlappen. Hierdoor wordt het moeilijker om een enkel dak aan te pakken.

Echter is in de praktijk vaak een collectieve aanpak moeilijk, omdat veel vrijwilligers die een dergelijk project opzetten niet altijd alle huiseigenaren mee krijgen in het plan. De overheid biedt ook niet voldoende ondersteuning om deze vrijwilligers te helpen wel alle huiseigenaren in het plan te betrekken. De VEH stelt dan ook dat het nodig is om praktische hulp en ondersteuning te bieden vanuit de overheid om op die manier alle asbesthoudende daken voor het jaar 2024 gesaneerd te krijgen. De VEH geeft aan dat hierbij gedacht kan worden aan het instellen van gemeentelijke asbest steunpunten waar huiseigenaren onder andere terecht kunnen voor advies, ontzorging en ondersteuning over het proces om de daken te saneren.

De VEH is er dan ook van overtuigd dat onder andere de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, Dijksma, in actie moet komen om een uitvoeringsplan op te stellen. Het onlangs door het Rijk geïntroduceerde subsidieregeling voor asbestsanering is dan ook van symbolische waarden, doordat dit plan maar €4,50 per vierkante meter toekent.

Alleen speciaal daarvoor gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen van daken. Huiseigenaren die zelf aan de slag gaan om de asbest te verwijderen brengen niet alleen hun eigen gezondheid in gevaar, maar ook die van anderen. Daarnaast riskeer je een strafrechtelijke vervolging wanneer je zelf probeert asbest te verwijderen. Ook onlangs nog werd een particulier door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur of drie maanden gevangenisstraf vanwege het zelf verwijderen van asbest.

Vaak moet losgebonden asbest verwijderd worden uit je woning. Hierbij zitten de vezels van het asbest niet vast aan het materiaal waar ze mee verbonden zijn. Hierdoor kunnen deze vezels eenvoudig loskomen van het materiaal. Dit vergroot de gezondheidsrisico’s voor de bewoners aanzienlijk. Dit in tegenstelling tot hecht gebonden asbest. Dit hoeft niet altijd te worden verwijderd, omdat deze vezels wel stevig aan het materiaal vast zitten.